Ochrana osobných údajov

Náš e-shop je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.: 201303148

Vaše osobné údaje ako sú: meno, priezvisko, adresa, kontakt sú podmienkou vybavenia objednávky.

Budú použité len pre spracovanie údajov za účelom poskytnutia čo najlepších služieb:

  - Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 440/2012 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
  - Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním tovaru.
  - Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty.
  - Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na www.ustanik.sk
  - Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií. 
  - Zasielanie informačných elektronických správ, ak o túto službu prejaví zákazník záujem.

Vaše údaje sú chranené pred zneužitím: s vašimi osobnými údajmi, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladáme v zmysle "Zákona č. 428/2008 Z.z. o ochrane osobných údajov".

Záruka neposkytnutia Vašich údajov tretej strane (*- výnimka pri preprave kuriérom - Meno a adresa príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo príjemcu, celková cena objednávky)