Rady a odporúčania

Palmové sviečky - zopár rád...

Sviečku vždy klaďte na nehorľavú podložku vhodných rozmerov a s vyvýšeným okrajom.

Pred prvým zapálením narovnajte knôt, to isté platí aj pri horení ak je knôt vychýlený na stranu môže spôsobiť nerovnomerné vyhorenie vosku, až narušenie steny sviečky.

Ak je plameň príliš veľký hlavne pri prvom zapálení (ale aj počas horenia) je potrebné zastrihnúť knôt.

Ak sa vosk taví nepravidelne na stranu (prievan), treba sviečku natočiť o 180°.

Veľký vplyv na bezchybné horenie má aj teplota okolia preto zapálenú sviečku nikdy neklaďte do blízkosti tepelného zdroja napr. na krb, radiátor a podobne.

Pri horení nie je potrebné olamovať nevyhorené okraje sviečky, pri zhasnutom svetle sa tvoria zaujímavé tvary,(lampiónový efekt).

Konštrukcia sviečok s väčším priemerom je navrhnutá na dlhodobejšie horenie, pri krátkych intervaloch horenia a zhasnutia dochádza k neúplnému vyhoreniu vosku.

Taktiež pri sviečkach nepravidelných tvarov napr. ihlan, guľa, hranol a iné nie je možné konštrukčne zabezpečiťúplné vyhorenie vosku.

Pri zdobených sviečkach dbajte na zvýšenú opatrnosť,aj keď motívy sú  nehorľavé môžu spôsobiť krátke zadymenie pri styku s plameňom (platí hlavne pri veľkoplošných motívoch) preto keď vosk odhorí cca.2-3 cm pod okraj  zdobenia, je ho potrebné zostrihnúť alebo celé odstrániť.


Upozornenie:
Sviečky nenechávajte nikdy horieť bez dozoru v dosahu zvierat , malých detí a v blízkosti horľavých materiálov.